Informatie over praktijk & tarieven

Tarieven per 1-1-2021

Psychosociale therapie  1,5 uur

€ 105,00

Psychosociale therapie   1 uur

Intake 1 uur

Telefonisch consult per 15 min.


€   70,00          

€   70,00

€   17,50
Mijn praktijk staat ingeschreven bij de VIT: Vereniging van Integraal Therapeuten, lidnr. 588.28.A, het SCAG onder nr. 17847, en het RBCZ register onder nr. 180236R.


Verzekeraars welke vanuit de aanvullende verzekering mijn facturen vergoeden zijn: 

Achmea
FBTO (modules)
Zilveren Kruis Achmea / ZieZo
De Friesland Zorgverzekeraar
Avéro Achmea / OZF

ONVZ
PNO Ziektekosten
VvAA Ziektekostenverzekeringen

CZ
CZ Direct                          
Delta Lloyd
OHRA

Menzis
Anderzorg

FNV Zorgcollectief
PMA

VGZ
Univé Zorg (+modules)
ZEKUR
IZA
IZZ
Promovendum
National Academic
Bewuzt (modules)

UMC
United Consumers

Salland                        Zorg direct


Je krijgt de factuur via mail toegestuurd die je binnen 10 dagen kunt betalen.  Ben je verhinderd? Laat dit dan minimaal 24 uur van te voren weten, anders worden de kosten in rekening gebracht.

Informatieverstrekking wkkgz voor cliënten

Kwaliteit en Klachtenregeling

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachten functionaris

Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie

Het staat u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij ik ben aangesloten.

Met ingang van 1-1-2018 is mijn praktijk bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van het SCAG.

Contact

Wanneer u een klacht heeft kunt u contact opnemen met het SCAG via www.scag.nl. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.